Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
lammaswiki:alkeita_aloittelevalle_lampurille [2014/10/21 11:35]
niina [Lampaan käyttäytyminen ja käsittely]
lammaswiki:alkeita_aloittelevalle_lampurille [2020/05/28 14:46]
melisaj [LAMPAAN RUOKINTA]
Rivi 253: Rivi 253:
  
 Ruokinnassa rehun laatu on tärkeää. Vaikka lampaan ja lehmän ruoansula-tusjärjestelmät ovat hyvinkin samanlaiset,​ on lammas lehmää vaateliaampi ruokittava, sillä sen pötsi on huomattavasti pienempi kuin lehmällä, jolloin erityisesti rehun sulavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Rehun maittavuus on myös tärkeää, varsinkin niinä aikoina kun lammas tarvitsee paljon energiaa. Ruokinnassa rehun laatu on tärkeää. Vaikka lampaan ja lehmän ruoansula-tusjärjestelmät ovat hyvinkin samanlaiset,​ on lammas lehmää vaateliaampi ruokittava, sillä sen pötsi on huomattavasti pienempi kuin lehmällä, jolloin erityisesti rehun sulavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Rehun maittavuus on myös tärkeää, varsinkin niinä aikoina kun lammas tarvitsee paljon energiaa.
-Tarkempaa tietoa lampaiden rehutaulukoista ja ruokintasuosituksista löytyy MTT:n selvityksistä kuten http://​www.mtt.fi/​mtts/​pdf/​mtts106.pdf.+Tarkempaa tietoa lampaiden rehutaulukoista ja ruokintasuosituksista löytyy MTT:n selvityksistä kuten http://​www.mtt.fi/​mtts/​pdf/​mtts106.pdf. Hyvälaatuinen rehu ei myöskään ole [[lammaswiki:​lampaille_haitalliset_tai_myrkylliset_aineet_rehussa_ja_laitumella|homeessa]] eikä siinä ole liikaa kasviestrogeenejä
  
 ==== Karitsan ravinnontarve ja ruokinta ==== ==== Karitsan ravinnontarve ja ruokinta ====
Rivi 917: Rivi 917:
  
 Scrapieta ei voida varmuudella todeta elävästä eläimestä,​ vaan ainoastaan aivojen histapatologisen tutkimuksen avulla kuoleman jälkeen. Se tekee tau-din vastustamisen erityisen vaikeaksi ja edellyttää katraiden jatkuvaa ja pitkä-aikaista seurantaa. (www.mmm.fi) Scrapieta ei voida varmuudella todeta elävästä eläimestä,​ vaan ainoastaan aivojen histapatologisen tutkimuksen avulla kuoleman jälkeen. Se tekee tau-din vastustamisen erityisen vaikeaksi ja edellyttää katraiden jatkuvaa ja pitkä-aikaista seurantaa. (www.mmm.fi)
 +
 +===== LÄHTEET =====
 +
 +Alanco, M. Lammas & vuohi; 4/2010, s.11-12; 2/2010, s.18 – 20; 3/2012 s.26-27
 +Hyvä tapa toimia lammasketjussa,​ MMM, 2006
 +Lammas, eläinsuojelulainsäädäntö koottuna, Evira 2012
 +Tavoitteena terve ja hyvinvoiva lammas, Evira, 2011
 +http://​www.farmit.net/​kotielain/​lammas,​ Viitattu 21.10.2012
 +http://​www.farmit.net/​kotielain/​lammas/​ruokintaesimerkki,​ viitattu 22.9.2013
 +http://​www.evira.fi/​portal/​fi/​evira/​asiakokonaisuudet/​elaimista_saatavat_sivutuotteet
 +https://​portal.mtt.fi/​portal/​page/​portal/​agronet/​Muutelaimet/​Lammasketju
 +http://​wwwb.mmm.fi/​el/​laki/​d/​d68.html,​Viitattu 24.2.2013
 +http://​www.evira.fi/​portal/​fi/​elaimet/​elainten_terveys_ja_elaintaudit/​elaintaudit/​usealle_elainlajille_yhteiset_taudit/​schmallenberg-virus/ ​ Viitattu 21.10.2012
 +http://​www.smts.fi/​Posteri_Elaingeenivarat/​Posteri_Elaingeenivarat/​Rissanen_Kainuunharmaksen.pd,​ Viitattu 21.10.2012
 +http://​www.finlex.fi/​fi/​laki/​alkup/​1994/​19940165 Viitattu 1.10.2012
 +Kallio, S. 2012, Lammas & vuohi, 2/2012, s.32-33
 +http://​lammasmaailma.fi/​wp-content/​uploads/​2011/​07/​HyvaTapaToimiaLammaketjussa.pdf ​
 +Lunden, T., Savolainen, E. 2012, Lammas & vuohi, 1/2012, s.36-38, ​
 +(Maa –ja metsätalousministeriö,​ 2004, Tavoitteena terve ja hyvinvoiva lam-mas, http://​wwwb.mmm.fi/​el/​julk/​tavlammas.html)
 +http://​openetti.aokk.fi/​info/​opiskelijoidentyot/​lammas/​terveys.htm Viitattu 28.10.2012
 +Oksanen, H. E. 1987,​Käytännön lammastalous
 +Pennanen, E. 2012, Lammas &vuohi, 1/2012, s. 17
 +Rautiainen, J. 2009, Lammas & vuohi, 3/2009, s.30
 +Sormunen-Cristian,​ R.; Lammas & vuohi, 3/2009, s.21;​2/​2012,​ s.21-23
 +Sormunen-Cristian,​ R.; Maaseudun Tiede, 2/2009, s.10
 +http://​www.vetcare.fi/​index.php?​id=356 Viitattu 21.10.2012
 +http://​www.virtuaali.info/​UserFiles/​Lampola.php,​ viitattu 21.9.13
 +http://​fi.wikipedia.org/​wiki/​Lammas Viitattu 8.12.2012
 +http://​www.peda.net/​veraja/​projekti/​centraali/​verkkokurssit/​lammastalous/​hoito/​vk Viitattu 8.12.2012
 +http://​www.piiku.fi/​vuosikierto.php
 +http://​www.sirolantila.com/​rutiinit.html ​
 +
  

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.