Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
lammaswiki:kaksivaihekasvatuksen_kannattavuuslaskuri [2017/01/09 14:25]
juho-heikki_k Laskuri
lammaswiki:kaksivaihekasvatuksen_kannattavuuslaskuri [2017/01/09 14:26] (nykyinen)
juho-heikki_k [Muut kustannukset]
Rivi 18: Rivi 18:
 Nykyiselle eläinmäärälle määritetyn energiantarpeen jälkeen ruokinta-välilehdellä määritellään tuotetun rehun määrä sekä sen sisältämä energia. Lisäksi lasketaan ostorehujen määrä sekä niiden sisältämä energia. Tuotettujen ja ostettujen rehujen määrää verrataan aiemmin määriteltyyn rehuntarpeeseen. Nykyiselle eläinmäärälle määritetyn energiantarpeen jälkeen ruokinta-välilehdellä määritellään tuotetun rehun määrä sekä sen sisältämä energia. Lisäksi lasketaan ostorehujen määrä sekä niiden sisältämä energia. Tuotettujen ja ostettujen rehujen määrää verrataan aiemmin määriteltyyn rehuntarpeeseen.
  
-Ruokinnan kustannukset lasketaan itse tuotettujen rehujen osalta kuiva-ainekiloille ja ostetuille ​kilo-hinnan ​mukaan. Hinnat ovat Maaseudun Tulevaisuuden ilmoittaman mukaiset kevättalvelta 2016 ja ovat päivitettävissä aina uusimpien hintatietojen mukaan. Ruokinnan ​kustan-nukset-välilehdelle on koottu yleisimmin käytetyt rehut sekä niiden hinnat. Jos rehu kuitenkin ​puut-tuu ​listalta, voi sen itse lisätä siihen. Tällöin tulee myös selvittää rehun hinta.+Ruokinnan kustannukset lasketaan itse tuotettujen rehujen osalta kuiva-ainekiloille ja ostetuille ​kilohinnan ​mukaan. Hinnat ovat Maaseudun Tulevaisuuden ilmoittaman mukaiset kevättalvelta 2016 ja ovat päivitettävissä aina uusimpien hintatietojen mukaan. Ruokinnan ​kustannukset-välilehdelle on koottu yleisimmin käytetyt rehut sekä niiden hinnat. Jos rehu kuitenkin ​puuttuu ​listalta, voi sen itse lisätä siihen. Tällöin tulee myös selvittää rehun hinta.
  
 ===== Tilan tarve ===== ===== Tilan tarve =====
Rivi 30: Rivi 30:
 ===== Muut kustannukset ===== ===== Muut kustannukset =====
  
-Muut kustannukset,​ kuten aitaustarvikkeet,​ sähkö ja vesi sekä kuivitus määritellään kirjanpidosta kokonaissummana vuoden ajalta, minkä jälkeen ne jaotellaan jälleen prosenteittain eläinryhmien kesken. Tämän jälkeen laskuri laskee arvion vaihtoehtoihin muista kustannuksista sen perusteella, ​pal-jonko ​nykytilanteessa on kustannus eläintä kohden eri ryhmissä. Muita kustannuksia on nimetty laskuriin jonkin verran, mutta niitä on myös mahdollista lisätä itse.+Muut kustannukset,​ kuten aitaustarvikkeet,​ sähkö ja vesi sekä kuivitus määritellään kirjanpidosta kokonaissummana vuoden ajalta, minkä jälkeen ne jaotellaan jälleen prosenteittain eläinryhmien kesken. Tämän jälkeen laskuri laskee arvion vaihtoehtoihin muista kustannuksista sen perusteella, ​paljonko ​nykytilanteessa on kustannus eläintä kohden eri ryhmissä. Muita kustannuksia on nimetty laskuriin jonkin verran, mutta niitä on myös mahdollista lisätä itse.
  
 ===== Myyntituotot,​ tuet ja palkkiot ===== ===== Myyntituotot,​ tuet ja palkkiot =====

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.