Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
lammaswiki:lammas_maisemalaiduntajana [2014/11/14 11:59]
niina [Lisätietoa]
lammaswiki:lammas_maisemalaiduntajana [2015/03/03 12:28] (nykyinen)
niina [Lammas on tehokas maisemalaiduntaja]
Rivi 5: Rivi 5:
 Laiduntavia eläimiä kaivataan niin luonnonlaitumien kuin taajamien viheralueiden hoitoon. Kosteiden rantojen ja kivisten mäkien hoito on koneellisesti usein jopa mahdotonta, mutta luonnon ruohonleikkurit tekevät näilläkin alueilla siistiä jälkeä. Usein maisemalaidunnuksen kohteena ovat erilaiset luonnonlaitumet ja joutomaat. [[https://​portal.mtt.fi/​portal/​page/​portal/​www/​Tietopaketit/​Monimuotoisuus|Monimuotoisuutta]] ylläpitävä laidunnus perustuu siihen, että laiduneläimet elävät luonnonlaitumella sen tuotolla. Näillä alueilla lannoitteita,​ torjunta-aineita ja lisärehua ei käytetä, koska ne rehevöittävät aluetta ja eliölajisto köyhtyy. Useimmat niittykasvit nimittäin suosivat [[http://​www.mtt.fi/​mtts/​pdf/​mtts3.pdf|köyhää maaperää]]. Karjan lisäruokinnan sijasta tulee pyrkiä suunnitelmalliseen laidunkiertoon. Ravinnon loppuessa eläimet siirretään toiselle laitumelle sen sijaan, että niille tuotaisiin lisäruokaa muualta. Laiduntavia eläimiä kaivataan niin luonnonlaitumien kuin taajamien viheralueiden hoitoon. Kosteiden rantojen ja kivisten mäkien hoito on koneellisesti usein jopa mahdotonta, mutta luonnon ruohonleikkurit tekevät näilläkin alueilla siistiä jälkeä. Usein maisemalaidunnuksen kohteena ovat erilaiset luonnonlaitumet ja joutomaat. [[https://​portal.mtt.fi/​portal/​page/​portal/​www/​Tietopaketit/​Monimuotoisuus|Monimuotoisuutta]] ylläpitävä laidunnus perustuu siihen, että laiduneläimet elävät luonnonlaitumella sen tuotolla. Näillä alueilla lannoitteita,​ torjunta-aineita ja lisärehua ei käytetä, koska ne rehevöittävät aluetta ja eliölajisto köyhtyy. Useimmat niittykasvit nimittäin suosivat [[http://​www.mtt.fi/​mtts/​pdf/​mtts3.pdf|köyhää maaperää]]. Karjan lisäruokinnan sijasta tulee pyrkiä suunnitelmalliseen laidunkiertoon. Ravinnon loppuessa eläimet siirretään toiselle laitumelle sen sijaan, että niille tuotaisiin lisäruokaa muualta.
  
-Sekä maisemanhoidon että eläinten hyvinvoinnin kannalta onnistunut laidunnus vaatii suunnittelua ja karjankasvattajan ja maanomistajan välistä yhteistyötä. Suunnittelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin, mieluimmin jo edellisenä vuonna, jotta laiduntaminen päästään aloittamaan heti alkukesästä. Laidunnuksen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että eläimet pääsevät laitumelle, kun ruoho on voimakkaimmassa kasvussa. Apua maisemalaidunnuksen suunnitteluun saa [[http://​www.maajakotitalousnaiset.fi/​mkn-asiantuntijat|Maa- ja kotitalousnaisten Maiseman ja luonnonhoidon asiantuntijoilta]] .+Sekä maisemanhoidon että eläinten hyvinvoinnin kannalta onnistunut laidunnus vaatii suunnittelua ja karjankasvattajan ja maanomistajan välistä yhteistyötä. Suunnittelu kannattaa tehdä hyvissä ajoin, mieluimmin jo edellisenä vuonna, jotta laiduntaminen päästään aloittamaan heti alkukesästä. Laidunnuksen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että eläimet pääsevät laitumelle, kun ruoho on voimakkaimmassa kasvussa. Apua [[http://​www.ym.fi/​fi-FI/​Ajankohtaista/​Suomen_parhaana_palkittu_maisemahanke_ja(31803)|maisemalaidunnuksen suunnitteluun]] saa [[http://​www.maajakotitalousnaiset.fi/​mkn-asiantuntijat|Maa- ja kotitalousnaisten Maiseman ja luonnonhoidon asiantuntijoilta]] .
    
 ===== Maisemalaidunnukseen kuuluu suunnitelmallisuus ja sopimukset ===== ===== Maisemalaidunnukseen kuuluu suunnitelmallisuus ja sopimukset =====

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.