Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
lammaswiki:lammastilan_johtaminen [2014/12/19 20:15]
niina [Kaikkea ei tarvitse tehdä itse]
lammaswiki:lammastilan_johtaminen [2014/12/19 20:18] (nykyinen)
niina [Tuotantomalli]
Rivi 30: Rivi 30:
 ===== Tuotantomalli ===== ===== Tuotantomalli =====
  
-Tuotannon laajuus ja tuotantomalli(tuotantostrategia)määräytyvät lammastilan arvomaailman ja tavoitteiden mukaan. ​+Tuotannon laajuus ja [[lammaswiki:​lammastalous|tuotantomalli]](tuotantostrategia)määräytyvät lammastilan arvomaailman ja tavoitteiden mukaan. ​
 Kun tavoitetila on selvillä ja tuotantomalli on valittu, suunnitellaan varsinainen tuotanto ja aikataulutetaan se. Kehittymisen tueksi asetetaan tuotannolle tavoitteita,​ ja määritetään selkeitä,​tuotantoa ja tulosta kuvaavia mittareita(esimerkiksi liikevaihto,​ myytyä lihaa kg / uuhi, karitsoiden nettopäiväkasvu g/pv, kg ka rehua/ ha, D-arvo…), joista voidaan seurata ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Samalla mietitään,​ miten voidaan tehostaa toimintatapoja eri työvaiheissa. Rehuntuotanto,​ ruokintatyö ja eläinten hoitotoimenpiteet käydään läpi kriittisesti,​ ja tehdään tarvittavat muutokset. Työmäärän hallinta ja vastuiden jakaminen unohtuu helposti, mutta ovat erittäin tärkeitä, suoraan tilanväen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. Talouden suunnittelussa huomioidaan myös käytännön toimenpiteiden vaikutukset. ​ Kun tavoitetila on selvillä ja tuotantomalli on valittu, suunnitellaan varsinainen tuotanto ja aikataulutetaan se. Kehittymisen tueksi asetetaan tuotannolle tavoitteita,​ ja määritetään selkeitä,​tuotantoa ja tulosta kuvaavia mittareita(esimerkiksi liikevaihto,​ myytyä lihaa kg / uuhi, karitsoiden nettopäiväkasvu g/pv, kg ka rehua/ ha, D-arvo…), joista voidaan seurata ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Samalla mietitään,​ miten voidaan tehostaa toimintatapoja eri työvaiheissa. Rehuntuotanto,​ ruokintatyö ja eläinten hoitotoimenpiteet käydään läpi kriittisesti,​ ja tehdään tarvittavat muutokset. Työmäärän hallinta ja vastuiden jakaminen unohtuu helposti, mutta ovat erittäin tärkeitä, suoraan tilanväen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä. Talouden suunnittelussa huomioidaan myös käytännön toimenpiteiden vaikutukset. ​
  
Rivi 45: Rivi 45:
  
  
-Punnitustulosten ajantasainen kirjaaminen tuotosseurantaohjelmaan auttaa sekä karitsoiden kasvun seuraamisessa,​ että uuhien valinnassa: terveys- ja rakennetietojen lisäksi uuhien emo-ominaisuuksille saadaan uusi mittari. Mittarit auttavat tilaa katraan risteytysohjelman päivittämisessä ja unelmauuhen luomisessa.// ​+Punnitustulosten ajantasainen kirjaaminen tuotosseurantaohjelmaan auttaa sekä karitsoiden kasvun seuraamisessa,​ että uuhien valinnassa: terveys- ja rakennetietojen lisäksi uuhien emo-ominaisuuksille saadaan uusi mittari. Mittarit auttavat tilaa katraan ​[[lammaswiki:​kaasu_pohjaan_risteytyksillae|risteytysohjelman]] päivittämisessä ja unelmauuhen luomisessa.// ​
  
  

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.