Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
Seuraava revisio
Edellinen revisio
lammaswiki:parempia_lampaita_jalostuksen_avulla [2014/08/06 14:27]
pia_parikka
lammaswiki:parempia_lampaita_jalostuksen_avulla [2020/06/11 16:11]
katat [Parempia lampaita jalostuksen avulla]
Rivi 8: Rivi 8:
 Nykypäivänä lampaiden jalostus perustuu eläinten ominaisuuksien kehittämiseen sekä geneettisen monimuotoisuuden samanaikaiseen säilyttämiseen. Maatalousneuvontaan keskittyneen ProAgrian lampaiden tuotosseurantajärjestemä antaa työkaluja jalostukseen. ​ Nykypäivänä lampaiden jalostus perustuu eläinten ominaisuuksien kehittämiseen sekä geneettisen monimuotoisuuden samanaikaiseen säilyttämiseen. Maatalousneuvontaan keskittyneen ProAgrian lampaiden tuotosseurantajärjestemä antaa työkaluja jalostukseen. ​
  
-Mitattavien ominaisuuksien jalostuksessa apuna käytetään jalostusarvostelua. Tuotosseurannan viralliset punnitukset tehdään kolmen päivän, kuuden viikon ja neljän kuukauden iässä. Nelikuisille karitsoille tehdään lisäksi selkälihaksen ja -rasvan paksuusmitattauksia ultraäänilaitteella. EläväEUROP-arvostelulla jäljittellään lihakkuusluokitusta. Rakenne arvioidaan sanallisesti. Alkuperäisroduilla myös lampaan villa arvostellaan.+Mitattavien ominaisuuksien jalostuksessa apuna käytetään jalostusarvostelua. Tuotosseurannan viralliset punnitukset tehdään kolmen päivän, kuuden viikon ja neljän kuukauden iässä. Nelikuisille karitsoille tehdään lisäksi selkälihaksen ja -rasvan paksuusmitattauksia ultraäänilaitteella. EläväEUROP-arvostelulla jäljittellään lihakkuusluokitusta. ​[[lammaswiki:​opas_lampaan_rakenteen_arvosteluun|Rakenne]] arvioidaan sanallisesti. Alkuperäisroduilla myös lampaan villa arvostellaan.
  
 ===== Indeksit renkinä ===== ===== Indeksit renkinä =====
Rivi 40: Rivi 40:
 Lampaanjalostuksen merkittävin uhka on perimän yksipuolistuminen ja sukusiitostaantuma. Geenipoolin laajuudesta huolehditaan monin eri tavoin. Merkittävin keino on sukusiitoslaskenta. Tuotosseurannan työkalujen avulla paritusyhdistelmien sukusiitosasteet voidaan laskea jopa 20 sukupolven avulla. Lampaanjalostuksessa pyritään alle kolmen prosentin sukusiitosasteisiin. Lampaanjalostuksen merkittävin uhka on perimän yksipuolistuminen ja sukusiitostaantuma. Geenipoolin laajuudesta huolehditaan monin eri tavoin. Merkittävin keino on sukusiitoslaskenta. Tuotosseurannan työkalujen avulla paritusyhdistelmien sukusiitosasteet voidaan laskea jopa 20 sukupolven avulla. Lampaanjalostuksessa pyritään alle kolmen prosentin sukusiitosasteisiin.
  
-Eri lammaspopulaatioita on pilkottu pienempiin sukulaisryhmiin isälinjoituksen avulla. Järjestelmä on luotu 2000-luvun alussa silloisten sukulaisuustietojen perusteella. Lammasasiantuntijat ja kasvattajat seuraavat eri isälinjojen käyttöä ja huolehtivat harvinaisten sukuhaarojen säilymisestä. Kuitenkin myös uusia työkaluja sukusiitoksen ennaltaehkäisyyn tarvitaan, koska isälinjojen vaikutus puolituu jokaisessa sukupolvessa. Geneettistä yksipuolistumista voi tapahtua emien kautta kuin varkain ​isälinjajärjestelmää ​käytettäessä.+Eri lammaspopulaatioita on pilkottu pienempiin sukulaisryhmiin isälinjoituksen avulla. Järjestelmä on luotu 2000-luvun alussa silloisten sukulaisuustietojen perusteella. Lammasasiantuntijat ja kasvattajat seuraavat eri isälinjojen käyttöä ja huolehtivat harvinaisten sukuhaarojen säilymisestä. Kuitenkin myös uusia työkaluja sukusiitoksen ennaltaehkäisyyn tarvitaan, koska isälinjojen vaikutus puolituu jokaisessa sukupolvessa. Geneettistä yksipuolistumista voi tapahtua emien kautta kuin varkain ​isälinjajärestelmää ​käytettäessä.

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.