Opas lampaan rakenteen arvosteluun

Miksi rakennetta arvostellaan?

Terveet ja hyvärakenteiset eläimet ovat eettisen lammastuotannon perusta. Terverakenteinen lammas on pitkäikäinen ja kestävä, joten rakenneominaisuuksien jalostamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Jalostusta ohjaa eläinsuojeluasetuksen antamat reunaehdot: eläimen rakenne ei saa aiheuttaa haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille. Perinnöllisen edistymisen saavuttamiseksi tulee seuraavan sukupolven vanhemmiksi valita keskivertoa parempia yksilöitä. Ilman ominaisuuksien arviointia edistyminen jalostuksessa on kuitenkin mahdotonta.

Eläintä ei saa pitää tuotantotarkoituksia varten, jollei sen ilmiasun tai perimän perusteella voida kohtuudella olettaa, että eläintä voidaan pitää ilman että eläimen pitäminen aiheuttaa haittaa sen terveydelle tai hyvinvoinnille (Eläinsuojeluasetus 1996, §24).

Lammasjalostuksen ensisijaisena tavoitteena on parantaa eläinainesta siten, että tuotannon kannattavuutta ja lopputuotteiden laatua voidaan parantaa ilman, että eläinten hyvinvointi tai terveys kärsii. Tärkeimmät jalostettavat ominaisuudet ovat kasvukyky, ruhon laatu, hedelmällisyys, emo-ominaisuudet, kestävyys ja rakenne. Alkuperäisrotujen jalostuksessa kiinnitetään huomiota myös villan laatuun, väreihin ja geneettisen monimuotoisuuden säilymiseen. Liharotujen jalostuksessa pääpaino on lihakkuuden ja kasvukyvyn edistämisessä. Vaikka rakenteen tavoiteltavat ominaisuudet vaihtelevat hieman roduittain ja rotutyypeittäin, voidaan terveelle rakenteelle löytää yhteneväisyyksiä yli roturajojen.

Miten rakennetta arvostellaan?

Lampaan rakennetta arvosteltaessa eläintä tulisi pystyä esteettömästi tarkastelemaan sivulta, edestä ja takaa. Eläintä tulisi arvioida sekä silmämääräisesti että tunnustelemalla, rakenteen eri osa-alueet huomioon ottaen. Etenkin jalka-asentoja, liikkeitä ja eläimen yleisolemusta on helpointa arvioida kovalla ja tasaisella alustalla. Mikäli mahdollista, rakennetta tulisi pääasiassa arvioida laumassa olevasta lampaasta. Eläimen tulee olla kiinniotettavissa tarkempaa tutkimista varten. Lampaan rakennetta on helpointa arvioida keritystä eläimestä, sillä silloin villa ei peitä mahdollisia rakennevirheitä. Keritsemättömän lampaan arvostelussa tunnustelu on entistä tärkeämpää.

Rakennearvosteluoppaan tarkoitus ja käyttö

Rakennearvosteluopas on tarkoitettu ensisijaisesti tuottajien käyttöön esimerkiksi jalostuseläinvalintojen tueksi. Oppaan avulla tuottaja pystyy arvioimaan katraansa rakenneominaisuuksia. Opas on toteutettu osana Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Katariina Tuomaisen opinnäytetyötä ”Lampaan rakennearvosteluopas” ja sen on kuvittanut Jenna Laamanen.

  • Tutki opastaa, miten kyseistä rakenneominaisuutta voidaan tarkastella.
  • Tavoittele kertoo, millaisia piirteitä kannattaa tavoitella.
  • Torju ei-toivotut rakenneominaisuudet.

Lataa opas käyttöösi

Lataa lampaan rakennearvosteluopas käyttöösi tästä: opas_lampaan_rakenteen_arvosteluun.pdf!

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksessa https://www.theseus.fi/handle/10024/339746.


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.